ASSIGNATURA: ARQUITECTURES SEGURES DE SISTEMES DISTRIBUÏTS
CODI: 17685201

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp TEORIA *PRESENCIAL* (17685201) 25/09/2023    21/01/2024    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA 215
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17685201) *PRESENCIAL* 25/09/2023    21/01/2024    DIVENDRES    13:00 - 14:00    LABORATORI 205 DOCENT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17685201) 01/02/2024    DIJOUS    15:00 - 17:00    AULA 215


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp TEORIA *PRESENCIAL* (17685201) MARC SANCHEZ ARTIGAS ANG
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17685201) *PRESENCIAL* MARC SANCHEZ ARTIGAS ANG


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.