ASSIGNATURA: COMPUTACIÓ NEURONAL I EVOLUTIVA
CODI: 17685106

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp TEORIA *PRESENCIAL* (17685106) 25/09/2023    21/01/2024    DILLUNS    14:00 - 16:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17685106) *PRESENCIAL* 25/09/2023    21/01/2024    DILLUNS    16:00 - 17:00    LABORATORI 205 DOCENT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17685106) 06/02/2024    DIMARTS    15:00 - 17:00    AULA 215


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp TEORIA *PRESENCIAL* (17685106) JORDI DUCH GAVALDÀ ANG
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17685106) *PRESENCIAL* SERGIO GÓMEZ JIMÉNEZ ANG


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.