ASSIGNATURA: INFORMÀTICA FORENSE
CODI: 17685102

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp TEORIA *PRESENCIAL* (17685102) 25/09/2023    21/01/2024    DILLUNS    17:00 - 19:00    LABORATORI 209 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17685102) *PRESENCIAL* 25/09/2023    21/01/2024    DILLUNS    19:00 - 20:00    LABORATORI 209 DOCENT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17655102) 05/02/2024    DILLUNS    15:00 - 17:00    AULA 215


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp TEORIA *PRESENCIAL* (17685102) FRANCESC D'ASSÍS SERRATOSA CASANELLES ANG
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17685102) *PRESENCIAL* FRANCESC D'ASSÍS SERRATOSA CASANELLES ANG


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.