ASSIGNATURA: PRÀCTIQUES EXTERNES II
CODI: 17655502

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)