ASSIGNATURA: ROBÒTICA COGNITIVA
CODI: 17635209

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp TEORIA (17635209) 12/02/2024    02/06/2024    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA 215
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17635209) 12/02/2024    18/02/2024    DILLUNS    16:00 - 18:00    LABORATORI 116 DOCENT
26/02/2024    03/03/2024    DILLUNS    16:00 - 18:00    LABORATORI 116 DOCENT
11/03/2024    17/03/2024    DILLUNS    16:00 - 18:00    LABORATORI 116 DOCENT
15/04/2024    21/04/2024    DILLUNS    16:00 - 18:00    LABORATORI 116 DOCENT
29/04/2024    05/05/2024    DILLUNS    16:00 - 18:00    LABORATORI 116 DOCENT
13/05/2024    19/05/2024    DILLUNS    16:00 - 18:00    LABORATORI 116 DOCENT
27/05/2024    02/06/2024    DILLUNS    16:00 - 18:00    LABORATORI 116 DOCENT


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp TEORIA (17635209) ALBERT OLLER PUJOL ANG
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17635209) ALBERT OLLER PUJOL ANG


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.