ASSIGNATURA: VISIÓ ARTIFICIAL I RECONEIXEMENT DE PATRONS
CODI: 17635205

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp TEORIA *PRESENCIAL* (17685105) 25/09/2023    21/01/2024    DIVENDRES    15:00 - 17:00    AULA 215
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17685105) *PRESENCIAL* 25/09/2023    21/01/2024    DIVENDRES    17:00 - 18:00    LABORATORI 205 DOCENT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17685105) 31/01/2024    DIMECRES    15:00 - 17:00    AULA 215


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp TEORIA *PRESENCIAL* (17685105) DOMÈNEC SAVI PUIG VALLS ANG
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17685105) *PRESENCIAL* HATEM ABDELLATIF FATAHALLAH IBRAHIM MAHMOUD ANG


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.