ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT
CODI: 17635101

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp TEORIA *PRESENCIAL* (17685104) 25/09/2023    21/01/2024    DIMECRES    14:00 - 16:00    AULA 215
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17685104) *PRESENCIAL* 25/09/2023    21/01/2024    DIMECRES    17:00 - 18:00    LABORATORI 208 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17685104) *PRESENCIAL* 25/09/2023    21/01/2024    DIMECRES    18:00 - 19:00    LABORATORI 208 DOCENT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17685104) *PRESENCIAL* 25/09/2023    21/01/2024    DIMECRES    16:00 - 17:00    LABORATORI 208 DOCENT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17685104) 30/01/2024    DIMARTS    15:00 - 17:00    AULA 215


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp TEORIA *PRESENCIAL* (17685104) MOHAMMED HAMOOD ABDULLAH JABREEL ANG
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17685104) *PRESENCIAL* JORDI PASCUAL FONTANILLES ANG
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17685104) *PRESENCIAL* JORDI PASCUAL FONTANILLES ANG
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17685104) *PRESENCIAL* JORDI PASCUAL FONTANILLES ANG


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.