ASSIGNATURA: SISTEMES ELECTRÒNICS INDUSTRIALS
CODI: 17605101

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp 1 TEORIA (17022002) 04/09/2012    14/12/2012    DILLUNS    19 - 21    AULA 213 CAT
Grp 1 PRÀCTICA LABORATORI (17605101). 04/09/2012    14/12/2012    DILLUNS    17 - 19    LABORATORI 108 DOCENT CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp 1 EXAMEN (17605101). 08/01/2013    DIMARTS    16 - 21    AULA 211


GRUP PROFESSORAT
Grp 1 TEORIA (17022002) ANGEL CID PASTOR
Grp 1 PRÀCTICA LABORATORI (17605101). ROBERTO GIRAL CASTILLON


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.