ASSIGNATURA: SIMULACIÓ I VISUALITZACIÓ DE DADES
CODI: 175112110

(Grup sense horari assignat o amb docčncia alternativa -veure horari de l'assignatura entre parčntesi-)