ASSIGNATURA: INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
CODI: 175112104

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)