ERROR
 
S'ha produït un error
 
Detalls:
 
Tipus d'error: paquets.ErrorConnectantBBDDException: Error connectant a la Base de Dades. Posi's en contacte amb el SAU.
Classe: paquets.utilitats
Mètode: executaSelect
 
ERROR
 
S'ha produït un error
 
Detalls:
 
Tipus d'error: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 1 >= 0
Classe: java.util.Vector
Mètode: elementAt
 
MISSATGE
 
Camp no trobat
 
ERROR
 
S'ha produït un error
 
Detalls:
 
Tipus d'error: paquets.ErrorConnectantBBDDException: Error connectant a la Base de Dades. Posi's en contacte amb el SAU.
Classe: paquets.utilitats
Mètode: executaSelect
 
ERROR
 
S'ha produït un error
 
Detalls:
 
Tipus d'error: paquets.ErrorConnectantBBDDException: Error connectant a la Base de Dades. Posi's en contacte amb el SAU.
Classe: paquets.utilitats
Mètode: executaSelect
 
ASSIGNATURA: null
CODI: 17274205

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)