ASSIGNATURA: DESENVOLUPAMENT AVANÇAT D'APLICACIONS WEB
CODI: 17264121

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17264121) 25/09/2023    14/01/2024    DILLUNS    17:00 - 19:00    LABORATORI 208 DOCENT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17264121) 25/09/2023    14/01/2024    DILLUNS    16:00 - 17:00    LABORATORI 208 DOCENT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17264121) 16/01/2024    DIMARTS    15:00 - 18:00    LABORATORI 208 DOCENT
Grp EXAMEN (17264121) 06/02/2024    DIMARTS    15:00 - 18:00    LABORATORI 208 DOCENT


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17264121) LUIS ALEXANDRE VIEJO GALICIA CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL (17264121) LUIS ALEXANDRE VIEJO GALICIA CAS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.