ASSIGNATURA: INFRAESTRUCTURES PER AL BIG DATA
CODI: 17254118

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17244106) 14/02/2022    27/05/2022    DILLUNS    15:00 - 17:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17244106) 14/02/2022    27/05/2022    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17244106) 14/02/2022    27/05/2022    DIMARTS    10:00 - 12:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17244106) 14/02/2022    27/05/2022    DIVENDRES    15:00 - 17:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17244106) 14/02/2022    27/05/2022    DILLUNS    10:00 - 12:00    AULA 201 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17244106) 13/06/2022    DILLUNS    12:00 - 15:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17244106) MARIA FERRÉ BERGADÀ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17244106) MARIA FERRÉ BERGADÀ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17244106) MARIA FERRÉ BERGADÀ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17244106) MARIA FERRÉ BERGADÀ
Grp CLASSE MAGISTRAL (17244106) MARIA FERRÉ BERGADÀ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.