ASSIGNATURA: COMPUTACIÓ UBIQUA
CODI: 17244250

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17264113) 25/09/2023    14/01/2024    DIMECRES    16:00 - 18:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17264113) 25/09/2023    14/01/2024    DIMECRES    15:00 - 16:00    LABORATORI 207 DOCENT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17264113) 24/01/2024    DIMECRES    15:00 - 18:00    AULA 216
Grp EXAMEN (17264113) 09/02/2024    DIVENDRES    15:00 - 18:00    AULA 216


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17264113) TOMAS GONZALEZ SANCHEZ CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17264113) TOMAS GONZALEZ SANCHEZ CAT


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.