ASSIGNATURA: PROGRAMACIÓ AVANÇADA DE DISPOSITIUS MÒBILS
CODI: 17244229

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17244138) 25/09/2023    14/01/2024    DIMARTS    19:00 - 21:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17244138) 25/09/2023    14/01/2024    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA 211


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17244138) 22/01/2024    DILLUNS    8:00 - 11:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp EXAMEN (17244138) 05/02/2024    DILLUNS    8:00 - 11:00    LABORATORI 205 DOCENT


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI (17244138) TOMAS GONZALEZ SANCHEZ CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL (17244138) PEDRO MILLÁN MARCO CAT


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.