ASSIGNATURA: VISIÓ PER COMPUTADOR
CODI: 17234217

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234130). 14/02/2022    27/05/2022    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA 105 CAT
14/02/2022    27/05/2022    DIMARTS    17:00 - 19:00    LABORATORI 207 DOCENT CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234130) 14/02/2022    27/05/2022    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 105 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17234130). 16/06/2022    DIJOUS    16:00 - 19:00    AULA 210


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234130). SUSANA MARIA ALVAREZ FERNANDEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234130) MOHAMED ABDELNASSER MOHAMED MAHMOUD
DOMÈNEC SAVI PUIG VALLS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.