ASSIGNATURA: MODELITZACIÓ I VISUALITZACIÓ
CODI: 17234213

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 1 (17234126). 20/09/2021    14/01/2022    DILLUNS    19:00 - 21:00    LABORATORI 205 DOCENT CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 2 (17234126). 20/09/2021    14/01/2022    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 205 DOCENT CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234126) 20/09/2021    14/01/2022    DILLUNS    18:00 - 19:00    LABORATORI 205 DOCENT CAT


DATA EXĄMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17234126). 08/02/2022    DIMARTS    18:00 - 21:00    AULA 216


GRUP PROFESSORAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 1 (17234126). JORDI DUCH GAVALDĄ
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 2 (17234126). JORDI DUCH GAVALDĄ
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234126) JORDI DUCH GAVALDĄ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el perķode oficial de matrķcula.