ASSIGNATURA: INTERACCIÓ PERSONA-ORDINADOR
CODI: 17234104

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234104). 25/09/2023    14/01/2024    DILLUNS    12:00 - 14:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234104) 25/09/2023    14/01/2024    DILLUNS    15:00 - 17:00    AULA 205


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17234104). 16/01/2024    DIMARTS    11:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT
Grp EXAMEN (17234104). 16/01/2024    DIMARTS    11:00 - 14:00    LABORATORI 209 DOCENT
Grp EXAMEN (17234104). 16/01/2024    DIMARTS    11:00 - 14:00    LABORATORI 210 DOCENT
Grp EXAMEN (17234104). 02/02/2024    DIVENDRES    11:00 - 14:00    LABORATORI 205 DOCENT


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234104). MARÍA MONTSERRAT GARCÍA FAMOSO CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234104) MARÍA MONTSERRAT GARCÍA FAMOSO CAS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.