ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA
CODI: 17234011

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1 (17234011). 28/09/2020    04/10/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    CAT
12/10/2020    18/10/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    CAT
26/10/2020    01/11/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    CAT
09/11/2020    15/11/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    CAT
23/11/2020    29/11/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    CAT
14/12/2020    20/12/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    CAT
11/01/2021    17/01/2021    DIMARTS    8:00 - 10:00    CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2 (17234011). 28/09/2020    04/10/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    CAT
12/10/2020    18/10/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    CAT
26/10/2020    01/11/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    CAT
09/11/2020    15/11/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    CAT
23/11/2020    29/11/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    CAT
14/12/2020    20/12/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    CAT
11/01/2021    17/01/2021    DIMARTS    12:00 - 14:00    CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234011). 21/09/2020    27/09/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
05/10/2020    11/10/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
19/10/2020    25/10/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
02/11/2020    08/11/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
16/11/2020    22/11/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
30/11/2020    06/12/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
21/12/2020    27/12/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17234011). 21/09/2020    27/09/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
05/10/2020    11/10/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
19/10/2020    25/10/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
02/11/2020    08/11/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
16/11/2020    22/11/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
30/11/2020    06/12/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
21/12/2020    27/12/2020    DIMARTS    8:00 - 10:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17234011). 21/09/2020    27/09/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
05/10/2020    11/10/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
19/10/2020    25/10/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
02/11/2020    08/11/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
16/11/2020    22/11/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
30/11/2020    06/12/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
21/12/2020    27/12/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17234011). 21/09/2020    27/09/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
05/10/2020    11/10/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
19/10/2020    25/10/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
02/11/2020    08/11/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
16/11/2020    22/11/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
30/11/2020    06/12/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
21/12/2020    27/12/2020    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5 (17234011). 21/09/2020    27/09/2020    DILLUNS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
05/10/2020    11/10/2020    DILLUNS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
19/10/2020    25/10/2020    DILLUNS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
02/11/2020    08/11/2020    DILLUNS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
16/11/2020    22/11/2020    DILLUNS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
30/11/2020    06/12/2020    DILLUNS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
21/12/2020    27/12/2020    DILLUNS    12:00 - 14:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234011) 21/09/2020    13/01/2021    DILLUNS    10:00 - 12:00    CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17234011). 20/01/2021    DIMECRES    8:00 - 11:00    AULA 204
Grp EXAMEN (17234011). 20/01/2021    DIMECRES    8:00 - 11:00    AULA 205
Grp EXAMEN (17234011). 20/01/2021    DIMECRES    8:00 - 11:00    AULA 206
Grp EXAMEN (17234011). 20/01/2021    DIMECRES    8:00 - 11:00    AULA 208
Grp EXAMEN (17234011). 20/01/2021    DIMECRES    8:00 - 11:00    AULA 209
Grp EXAMEN (17234011). 20/01/2021    DIMECRES    8:00 - 11:00    AULA 210
Grp EXAMEN (17234011). 20/01/2021    DIMECRES    8:00 - 11:00    AULA 211
Grp EXAMEN (17234011). 20/01/2021    DIMECRES    8:00 - 11:00    AULA 213
Grp EXAMEN (17234011). 20/01/2021    DIMECRES    8:00 - 11:00    AULA 215
Grp EXAMEN (17234011). 20/01/2021    DIMECRES    8:00 - 11:00    AULA 216


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1 (17234011). ALEJANDRO ESTRADA MORENO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2 (17234011). ALEJANDRO ESTRADA MORENO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (17234011). CARLOS BARBERÀ ESCOÍ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (17234011). MARIA DEL CARME OLIVÉ FARRÉ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3 (17234011). CARLOS BARBERÀ ESCOÍ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4 (17234011). MARIA DEL CARME OLIVÉ FARRÉ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5 (17234011). MARIA DEL CARME OLIVÉ FARRÉ
Grp CLASSE MAGISTRAL (17234011) CARLOS BARBERÀ ESCOÍ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.