ASSIGNATURA: ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
CODI: 17234008

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214008). 03/02/2014    23/05/2014    DIMECRES    13 - 14    AULA 208 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (17214008). 03/02/2014    23/05/2014    DIVENDRES    12 - 13    AULA 208 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (17214008). 03/02/2014    23/05/2014    DIMECRES    9 - 10    AULA 209 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4 (17214008). 03/02/2014    23/05/2014    DIJOUS    12 - 13    AULA 208 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5 (17214008). 03/02/2014    23/05/2014    DIVENDRES    19 - 20    AULA 209 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6 (17214008). 03/02/2014    23/05/2014    DIMECRES    20 - 21    AULA 208 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214008) 03/02/2014    23/05/2014    DIMARTS    10 - 12    AULA 202 CAT
03/02/2014    23/05/2014    DIVENDRES    11 - 12    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17214008) 03/02/2014    23/05/2014    DIJOUS    10 - 12    AULA 203 CAT
03/02/2014    23/05/2014    DIVENDRES    10 - 11    AULA 203 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (17214008) 03/02/2014    23/05/2014    DIMARTS    17 - 19    AULA 202 CAT
03/02/2014    23/05/2014    DIVENDRES    18 - 19    AULA 202 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (17214008). 11/06/2014    DIMECRES    9 - 14    AULA 201
Grp EXAMEN 1 (17214008). 11/06/2014    DIMECRES    9 - 14    AULA 202
Grp EXAMEN 1 (17214008). 11/06/2014    DIMECRES    9 - 14    AULA 203
Grp EXAMEN 1 (17214008). 11/06/2014    DIMECRES    9 - 14    AULA 204


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214008). MARIA VICTORIA FABREGAT RODRÍGUEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (17214008). JUAN ANDRÉS PONS GREGORI
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (17214008). MARIA VICTORIA FABREGAT RODRÍGUEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4 (17214008). MARIA VICTORIA FABREGAT RODRÍGUEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5 (17214008). JUAN ANDRÉS PONS GREGORI
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6 (17214008). JUAN ANDRÉS PONS GREGORI
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214008) MARIA VICTORIA FABREGAT RODRÍGUEZ
JUAN ANDRÉS PONS GREGORI
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17214008) MARIA VICTORIA FABREGAT RODRÍGUEZ
JUAN ANDRÉS PONS GREGORI
JOAN CARLES VIRGILI FONT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (17214008) DAVID JIMENEZ LOPEZ
JUAN ANDRÉS PONS GREGORI


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.