ASSIGNATURA: FONAMENTS DE COMPUTADORS
CODI: 17234002

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1 (17234002) 12/02/2024    07/04/2024    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA 201 CAT
15/04/2024    26/05/2024    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA 201 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2 (17234002) 12/02/2024    07/04/2024    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA 201 CAT
15/04/2024    26/05/2024    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA 201 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3 (17234002) 12/02/2024    07/04/2024    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 203 CAT
15/04/2024    26/05/2024    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 203 CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 1 (17234002) 12/02/2024    07/04/2024    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
15/04/2024    26/05/2024    DIMARTS    12:00 - 14:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 2 (17234002) 12/02/2024    07/04/2024    DIMECRES    8:00 - 10:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
15/04/2024    26/05/2024    DIMECRES    8:00 - 10:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 3 (17234002) 12/02/2024    07/04/2024    DIJOUS    8:00 - 10:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
15/04/2024    26/05/2024    DIJOUS    8:00 - 10:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 4 (17234002) 12/02/2024    07/04/2024    DIVENDRES    8:00 - 10:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
15/04/2024    26/05/2024    DIVENDRES    8:00 - 10:00    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 5 (17234002) 12/02/2024    07/04/2024    DIMARTS    17:00 - 19:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
15/04/2024    26/05/2024    DIMARTS    17:00 - 19:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 6 (17234002) 12/02/2024    07/04/2024    DILLUNS    19:00 - 21:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
15/04/2024    26/05/2024    DILLUNS    19:00 - 21:00    LABORATORI 209 DOCENT CAT
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 7 (17234002) 12/02/2024    07/04/2024    DIMARTS    19:00 - 21:00    LABORATORI 209 DOCENT CAS
15/04/2024    26/05/2024    DIMARTS    19:00 - 21:00    LABORATORI 209 DOCENT CAS
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 8 (17234002) 12/02/2024    07/04/2024    DILLUNS    12:00 - 14:00    LABORATORI 209 DOCENT CAS
15/04/2024    26/05/2024    DILLUNS    12:00 - 14:00    LABORATORI 209 DOCENT CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17234002) 12/02/2024    07/04/2024    DILLUNS    10:00 - 12:00    AULA 205 CAT
15/04/2024    26/05/2024    DILLUNS    10:00 - 12:00    AULA 205 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17234002) 12/02/2024    07/04/2024    DILLUNS    17:00 - 19:00    AULA 203 CAT
15/04/2024    26/05/2024    DILLUNS    17:00 - 19:00    AULA 203 CAT


DATA EXĄMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (17234002) 12/04/2024    DIVENDRES    8:00 - 11:00    AULA 101
Grp EXAMEN (17234002) 12/04/2024    DIVENDRES    8:00 - 11:00    AULA 201
Grp EXAMEN (17234002) 12/04/2024    DIVENDRES    8:00 - 11:00    AULA 202
Grp EXAMEN (17234002) 29/05/2024    DIMECRES    8:00 - 11:00    LABORATORI 115 DOCENT
Grp EXAMEN (17234002) 29/05/2024    DIMECRES    8:00 - 11:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp EXAMEN (17234002) 29/05/2024    DIMECRES    8:00 - 11:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp EXAMEN (17234002) 29/05/2024    DIMECRES    8:00 - 11:00    LABORATORI 208 DOCENT
Grp EXAMEN (17234002) 29/05/2024    DIMECRES    8:00 - 11:00    LABORATORI 209 DOCENT
Grp EXAMEN (17234002) 29/05/2024    DIMECRES    8:00 - 11:00    LABORATORI 210 DOCENT
Grp EXAMEN (17234002) 12/06/2024    DIMECRES    8:00 - 11:00    LABORATORI 115 DOCENT
Grp EXAMEN (17234002) 12/06/2024    DIMECRES    8:00 - 11:00    LABORATORI 205 DOCENT
Grp EXAMEN (17234002) 12/06/2024    DIMECRES    8:00 - 11:00    LABORATORI 207 DOCENT
Grp EXAMEN (17234002) 12/06/2024    DIMECRES    8:00 - 11:00    LABORATORI 208 DOCENT
Grp EXAMEN (17234002) 12/06/2024    DIMECRES    8:00 - 11:00    LABORATORI 209 DOCENT
Grp EXAMEN (17234002) 12/06/2024    DIMECRES    8:00 - 11:00    LABORATORI 210 DOCENT


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1 (17234002) PEDRO MILLAN MARCO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2 (17234002) PEDRO MILLAN MARCO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3 (17234002) PEDRO MILLAN MARCO
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 1 (17234002) FRANCESC XAVIER IGLESIAS MARCA
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 2 (17234002) SIMEON REIG PELLEJA
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 3 (17234002) SIMEON REIG PELLEJA
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 4 (17234002) SIMEON REIG PELLEJA
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 5 (17234002) VICTOR EDUARDO NAVAS MONTENEGRO
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 6 (17234002) VICTOR EDUARDO NAVAS MONTENEGRO
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 7 (17234002)
Grp PRĄCTIQUES LABORATORI 8 (17234002) FRANCESC XAVIER IGLESIAS MARCA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17234002) PEDRO MILLAN MARCO
SANTIAGO ROMANĶ ALSO
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17234002) PEDRO MILLAN MARCO
SANTIAGO ROMANĶ ALSO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el perķode oficial de matrķcula.