ASSIGNATURA: AUTOMATITZACIÓ
CODI: 17204103

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214103) 07/09/2015    18/12/2015    DIMECRES    16 - 17    AULA 204 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (17214103) 07/09/2015    18/12/2015    DIJOUS    18 - 19    AULA 204 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (17214103). 07/09/2015    18/12/2015    DIJOUS    19 - 21    LABORATORI 107 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (17214103). 07/09/2015    18/12/2015    DIMARTS    12 - 14    LABORATORI 107 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (17214103). 07/09/2015    18/12/2015    DIMECRES    19 - 21    LABORATORI 107 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (17214103). 07/09/2015    18/12/2015    DIMECRES    12 - 14    LABORATORI 107 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 5 (17214103). 07/09/2015    18/12/2015    DIJOUS    15 - 17    LABORATORI 107 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 6 (17214103). 07/09/2015    18/12/2015    DIVENDRES    12 - 14    LABORATORI 107 DOCENT CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214103) 07/09/2015    18/12/2015    DIJOUS    17 - 18    AULA 204 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (17214103). 26/01/2016    DIMARTS    8 - 11    AULA 204


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214103) JOSÉ RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (17214103) JOSÉ RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (17214103). JOSÉ RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (17214103). JOSÉ RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (17214103). JOSÉ RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (17214103). JOSÉ RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 5 (17214103). PEDRO GARCÉS MIGUEL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 6 (17214103). JOSÉ RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214103) JOSÉ RAMÓN LÓPEZ LÓPEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.