ASSIGNATURA: ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I ACADÈMICA
CODI: 17204101

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214101). 07/09/2015    18/12/2015    DIMARTS    12 - 14    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (17214101). 07/09/2015    18/12/2015    DIJOUS    12 - 14    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (17214101). 07/09/2015    18/12/2015    DIMECRES    12 - 14    AULA 203 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4 (17214101). 07/09/2015    18/12/2015    DILLUNS    12 - 14    AULA 203 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5 (17214101). 07/09/2015    18/12/2015    DILLUNS    15 - 17    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6 (17214101). 07/09/2015    18/12/2015    DIMARTS    19 - 21    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214101) 07/09/2015    18/12/2015    DIVENDRES    12 - 14    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17214101) 07/09/2015    18/12/2015    DIVENDRES    12 - 14    AULA 203 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (17214101). 26/01/2016    DIMARTS    16 - 19    AULA 201
Grp EXAMEN 1 (17214101). 26/01/2016    DIMARTS    16 - 19    AULA 202


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214101). MARIA TERESA TORRES CORONAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (17214101). MARIA VICTORIA FABREGAT RODRÍGUEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (17214101). MARIA VICTORIA FABREGAT RODRÍGUEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4 (17214101). MARIA VICTORIA FABREGAT RODRÍGUEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5 (17214101). MARIA VICTORIA FABREGAT RODRÍGUEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6 (17214101). MARIA DE LA FONTCALDA SOLÉ ALTADILL
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214101) DOMÈNEC SAVI PUIG VALLS
MARIA TERESA TORRES CORONAS
JAVIER VILANOVA SALAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17214101) ANGEL CID PASTOR
MARIA FERRÉ BERGADÀ
MARIA TERESA TORRES CORONAS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.