ASSIGNATURA: DIBUIX TÈCNIC
CODI: 17204011

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 1 (17214011). 05/09/2016    23/12/2016    DIMARTS    8 - 10    AULA 210 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 2 (17214011). 05/09/2016    23/12/2016    DIMECRES    16 - 18    AULA 210 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 1 (17214011). 05/09/2016    23/12/2016    DIMARTS    12 - 13    AULA DE CAD CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 2 (17214011). 05/09/2016    23/12/2016    DIMECRES    8 - 9    AULA DE CAD CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 3 (17214011). 05/09/2016    23/12/2016    DIMECRES    9 - 10    AULA DE CAD CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 4 (17214011). 05/09/2016    23/12/2016    DIMARTS    15 - 16    AULA DE CAD CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 5 (17214011). 05/09/2016    23/12/2016    DIMARTS    16 - 17    AULA DE CAD CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214011) 05/09/2016    23/12/2016    DILLUNS    10 - 11    AULA 201 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17214011) 05/09/2016    23/12/2016    DIMECRES    15 - 16    AULA 210 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (17214011). 01/02/2017    DIMECRES    12 - 16    AULA 201
Grp EXAMEN 1 (17214011). 01/02/2017    DIMECRES    12 - 16    AULA 202


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 1 (17214011). JORDI GOMIS SÁNCHEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 2 (17214011). JORDI GOMIS SÁNCHEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 1 (17214011). CARLOS TURON RODRIGUEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 2 (17214011). CARLOS TURON RODRIGUEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 3 (17214011). JORDI GOMIS SÁNCHEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 4 (17214011). JORDI GOMIS SÁNCHEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI ECTS 5 (17214011). JORDI GOMIS SÁNCHEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214011) JORDI GOMIS SÁNCHEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17214011) JORDI GOMIS SÁNCHEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.