ASSIGNATURA: ÀLGEBRA LINEAL
CODI: 17204007

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214007) 20/09/2017    12/01/2018    DILLUNS    13 - 14    AULA 208 CAT
20/09/2017    12/01/2018    DIJOUS    9 - 10    AULA 208 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (17214007) 20/09/2017    12/01/2018    DILLUNS    12 - 13    AULA 202 CAT
20/09/2017    12/01/2018    DIJOUS    8 - 9    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (17214007) 20/09/2017    12/01/2018    DIMARTS    13 - 14    AULA 209 CAT
20/09/2017    12/01/2018    DIMECRES    9 - 10    AULA 209 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4 (17214007) 20/09/2017    12/01/2018    DIMARTS    12 - 13    AULA 203 CAT
20/09/2017    12/01/2018    DIMECRES    8 - 9    AULA 208 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5 (17214007) 20/09/2017    12/01/2018    DIMARTS    16 - 17    AULA 208 CAT
20/09/2017    12/01/2018    DIMECRES    19 - 20    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214007) 20/09/2017    12/01/2018    DIMARTS    10 - 12    AULA 202 CAT
20/09/2017    12/01/2018    DIVENDRES    10 - 11    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17214007) 20/09/2017    12/01/2018    DIJOUS    10 - 12    AULA 203 CAT
20/09/2017    12/01/2018    DIVENDRES    10 - 11    AULA 203 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (17214007) 20/09/2017    12/01/2018    DILLUNS    17 - 19    AULA 202 CAT
20/09/2017    12/01/2018    DIVENDRES    15 - 16    AULA 202 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (17214007). 02/02/2018    DIVENDRES    16 - 19    AULA 202
Grp EXAMEN 1 (17214007). 02/02/2018    DIVENDRES    16 - 19    AULA 203
Grp EXAMEN 1 (17214007). 02/02/2018    DIVENDRES    16 - 19    AULA 204
Grp EXAMEN 1 (17214007). 02/02/2018    DIVENDRES    16 - 19    AULA 205


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214007) MIGUEL ANGEL ACEBO VISANZAY
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (17214007) MIGUEL ANGEL ACEBO VISANZAY
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (17214007) JOSÉ SATURNINO MENCÍA BRAVO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4 (17214007) JOSÉ SATURNINO MENCÍA BRAVO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5 (17214007) ALEJANDRO ESTRADA MORENO
TONI VALLÈS CATALÀ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214007) MIGUEL ANGEL ACEBO VISANZAY
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17214007) CARLOS GARCÍA GÓMEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (17214007) CARLOS GARCÍA GÓMEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.