ASSIGNATURA: ANÀLISI MATEMÀTICA I
CODI: 17204005

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214005). 19/09/2016    20/01/2017    DILLUNS    12:00 - 13:00    AULA 208 CAT
19/09/2016    20/01/2017    DIJOUS    8:00 - 9:00    AULA 208 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (17214005). 19/09/2016    20/01/2017    DILLUNS    13:00 - 14:00    AULA 202 CAT
19/09/2016    20/01/2017    DIJOUS    9:00 - 10:00    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (17214005). 19/09/2016    20/01/2017    DILLUNS    9:00 - 10:00    AULA 208 CAT
19/09/2016    20/01/2017    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA 208 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4 (17214005). 19/09/2016    20/01/2017    DIMARTS    13:00 - 14:00    AULA 203 CAT
19/09/2016    20/01/2017    DIMECRES    9:00 - 10:00    AULA 208 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5 (17214005). 19/09/2016    20/01/2017    DIMARTS    12:00 - 13:00    AULA 209 CAT
19/09/2016    20/01/2017    DIMECRES    8:00 - 9:00    AULA 209 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6 (17214005). 19/09/2016    20/01/2017    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 209 CAT
19/09/2016    20/01/2017    DIVENDRES    17:00 - 18:00    AULA 209 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 7 (17214005). 19/09/2016    20/01/2017    DIMARTS    15:00 - 16:00    AULA 208 CAT
19/09/2016    20/01/2017    DIVENDRES    18:00 - 19:00    AULA 208 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 8 (17214005). 06/09/2016    16/09/2016    DILLUNS    10:00 - 12:00    AULA 202 CAT
06/09/2016    16/09/2016    DILLUNS    10:00 - 12:00    AULA 205 CAT
06/09/2016    16/09/2016    DIMARTS    10:00 - 12:00    AULA 202 CAT
06/09/2016    16/09/2016    DIMARTS    10:00 - 12:00    AULA 205 CAT
06/09/2016    16/09/2016    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 202 CAT
06/09/2016    16/09/2016    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 205 CAT
06/09/2016    16/09/2016    DIJOUS    10:00 - 12:00    AULA 202 CAT
06/09/2016    16/09/2016    DIJOUS    10:00 - 12:00    AULA 205 CAT
06/09/2016    16/09/2016    DIVENDRES    10:00 - 12:00    AULA 202 CAT
06/09/2016    16/09/2016    DIVENDRES    10:00 - 12:00    AULA 205 CAT
19/09/2016    28/10/2016    DIMECRES    15:00 - 17:00    AULA 202 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 9 (17214005). 13/02/2017    05/06/2017    DILLUNS    17:00 - 19:00    AULA 214 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214005) 19/09/2016    20/01/2017    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 202 CAS
19/09/2016    20/01/2017    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA 202 CAS
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17214005) 19/09/2016    20/01/2017    DILLUNS    10:00 - 12:00    AULA 203 CAT
19/09/2016    20/01/2017    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA 203 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (17214005) 19/09/2016    20/01/2017    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA 202 CAT
19/09/2016    20/01/2017    DIVENDRES    16:00 - 17:00    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (17214005) 13/02/2017    05/06/2017    DIMECRES    17:00 - 19:00    AULA 214 CAT
13/02/2017    05/06/2017    DIVENDRES    15:00 - 16:00    AULA 214 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (17214005).*1Q* 07/02/2017    DIMARTS    16:00 - 20:00    AULA 101
Grp EXAMEN 1 (17214005).*1Q* 07/02/2017    DIMARTS    16:00 - 20:00    AULA 108
Grp EXAMEN 1 (17214005).*1Q* 07/02/2017    DIMARTS    16:00 - 20:00    AULA 202
Grp EXAMEN 1 (17214005).*1Q* 07/02/2017    DIMARTS    16:00 - 20:00    AULA 203
Grp EXAMEN 1 (17214005).*2Q* 19/06/2017    DILLUNS    8:00 - 12:00    AULA 201


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214005). JOSÉ SATURNINO MENCÍA BRAVO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (17214005). JOSÉ SATURNINO MENCÍA BRAVO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (17214005). JOSÉ SATURNINO MENCÍA BRAVO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4 (17214005). MIGUEL ANGEL ACEBO VISANZAY
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5 (17214005). MIGUEL ANGEL ACEBO VISANZAY
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6 (17214005). RAFAEL ORLANDO RAMÍREZ INOSTROZA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 7 (17214005). RAFAEL ORLANDO RAMÍREZ INOSTROZA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 8 (17214005). ALEJANDRO ESTRADA MORENO
HEBERT PÉREZ ROSÉS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 9 (17214005). GERARD FORTUNY ANGUERA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214005) BLAS HERRERA GÓMEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17214005) MIGUEL ANGEL ACEBO VISANZAY
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (17214005) RAFAEL ORLANDO RAMÍREZ INOSTROZA
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (17214005) JORDI VILLADELPRAT YAGÜE


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.