ASSIGNATURA: FONAMENTS DE COMPUTADORS
CODI: 17204002

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIVENDRES    8 - 9    AULA 208 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIVENDRES    13 - 14    AULA 209 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIVENDRES    12 - 13    AULA 208 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIMARTS    13 - 14    AULA 209 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIJOUS    10 - 11    AULA 209 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIJOUS    11 - 12    AULA 209 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 7 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIMECRES    19 - 20    AULA 209 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 8 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIMECRES    20 - 21    AULA 208 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 9 (17214002). 07/09/2015    18/12/2015    DILLUNS    17 - 18    AULA 101 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIMECRES    8 - 10    LABORATORI 102 DOCENT CAT
08/02/2016    27/05/2016    DIMECRES    8 - 10    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 10 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIMECRES    12 - 14    LABORATORI 102 DOCENT CAS
08/02/2016    27/05/2016    DIMECRES    12 - 14    LABORATORI 208 DOCENT CAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 11 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIMARTS    17 - 19    LABORATORI 102 DOCENT CAS
08/02/2016    27/05/2016    DIMARTS    17 - 19    LABORATORI 208 DOCENT CAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 12 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIVENDRES    15 - 17    LABORATORI 102 DOCENT CAT
08/02/2016    27/05/2016    DIVENDRES    15 - 17    LABORATORI 210 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 13 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIJOUS    19 - 21    LABORATORI 102 DOCENT CAT
08/02/2016    27/05/2016    DIJOUS    19 - 21    LABORATORI 210 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 14 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIJOUS    15 - 17    LABORATORI 102 DOCENT CAT
08/02/2016    27/05/2016    DIJOUS    15 - 17    LABORATORI 115 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 15 (17214002). 07/09/2015    18/12/2015    DIMECRES    15 - 17    LABORATORI 110 DOCENT CAT
07/09/2015    18/12/2015    DIMECRES    15 - 17    LABORATORI 115 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 16 (17214002). 07/09/2015    18/12/2015    DIMECRES    17 - 19    LABORATORI 110 DOCENT CAT
07/09/2015    18/12/2015    DIMECRES    17 - 19    LABORATORI 115 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIVENDRES    8 - 10    LABORATORI 102 DOCENT CAT
08/02/2016    27/05/2016    DIVENDRES    8 - 10    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIMARTS    12 - 14    LABORATORI 102 DOCENT CAT
08/02/2016    27/05/2016    DIMARTS    12 - 14    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIJOUS    12 - 14    LABORATORI 102 DOCENT CAS
08/02/2016    27/05/2016    DIJOUS    12 - 14    LABORATORI 208 DOCENT CAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 5 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIJOUS    8 - 10    LABORATORI 102 DOCENT CAT
08/02/2016    27/05/2016    DIJOUS    8 - 10    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 6 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DILLUNS    12 - 14    LABORATORI 102 DOCENT CAT
08/02/2016    27/05/2016    DILLUNS    12 - 14    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 7 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DILLUNS    8 - 10    LABORATORI 102 DOCENT CAT
08/02/2016    27/05/2016    DILLUNS    8 - 10    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 8 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIVENDRES    12 - 14    LABORATORI 102 DOCENT CAT
08/02/2016    27/05/2016    DIVENDRES    12 - 14    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 9 (17214002). 08/02/2016    27/05/2016    DIMARTS    8 - 10    LABORATORI 102 DOCENT CAT
08/02/2016    27/05/2016    DIMARTS    8 - 10    LABORATORI 208 DOCENT CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214002) 08/02/2016    27/05/2016    DILLUNS    10 - 12    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17214002) 08/02/2016    27/05/2016    DIMECRES    10 - 12    AULA 203 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (17214002) 08/02/2016    27/05/2016    DILLUNS    17 - 19    AULA 202 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (17214002) 07/09/2015    18/12/2015    DILLUNS    15 - 17    AULA 101 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (17214002). *2Q* 20/06/2016    DILLUNS    16 - 19    AULA 201
Grp EXAMEN 1 (17214002). *2Q* 20/06/2016    DILLUNS    16 - 19    AULA 202
Grp EXAMEN 1 (17214002). *2Q* 20/06/2016    DILLUNS    16 - 19    AULA 203
Grp EXAMEN 1 (17214002). *2Q* 20/06/2016    DILLUNS    16 - 19    AULA 204
Grp EXAMEN 2 (17214002). *1Q* 29/01/2016    DIVENDRES    16 - 19    AULA 201


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 7 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 8 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 9 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (17214002). ESTEBAN DEL CASTILLO PÉREZ
TOMAS GONZALEZ SANCHEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 10 (17214002). ERNEST GIL DOLCET
TOMAS GONZALEZ SANCHEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 11 (17214002). ERNEST GIL DOLCET
SANTIAGO ROMANÍ ALSO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 12 (17214002). ESTEBAN DEL CASTILLO PÉREZ
DAVID GÁMEZ ALARI
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 13 (17214002). ESTEBAN DEL CASTILLO PÉREZ
DAVID GÁMEZ ALARI
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 14 (17214002). ESTEBAN DEL CASTILLO PÉREZ
CARLOS GARCÍA-BARROSO VILLALONGA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 15 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 16 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (17214002). ERNEST GIL DOLCET
CRISTINA GOMEZ ALONSO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (17214002). ESTEBAN DEL CASTILLO PÉREZ
CRISTINA GOMEZ ALONSO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
TOMAS GONZALEZ SANCHEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 5 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
CRISTINA GOMEZ ALONSO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 6 (17214002). ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
ERNEST GIL DOLCET
SANTIAGO ROMANÍ ALSO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 7 (17214002). ERNEST GIL DOLCET
TOMAS GONZALEZ SANCHEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 8 (17214002). CARLOS GARCÍA-BARROSO VILLALONGA
ERNEST GIL DOLCET
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 9 (17214002). ERNEST GIL DOLCET
CRISTINA GOMEZ ALONSO
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214002) ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (17214002) ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (17214002) ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO
SANTIAGO ROMANÍ ALSO
Grp CLASSE MAGISTRAL 4 (17214002) ENRIQUE FERNANDO CANTÓ NAVARRO
PEDRO MILLAN MARCO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.