ASSIGNATURA: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES II
CODI: 17101013

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 31/01/2011    22/05/2011    DILLUNS    19:00 - 20:00    AULA 204 CAT
31/01/2011    22/05/2011    DIJOUS    19:00 - 20:00    AULA 204 CAT
GRUP PROBLEMA 1 31/01/2011    22/05/2011    DIJOUS    20:00 - 21:00    AULA 204 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 10/06/2011    DIVENDRES    16:00 - 21:00    AULA 204


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 DAVID VALLVERDU GENE
GRUP PROBLEMA 1 DAVID VALLVERDU GENE


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.