ASSIGNATURA: GEOMETRIA COMPUTACIONAL
CODI: 17071201

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)