ASSIGNATURA: LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ
CODI: 17071106

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 06/09/2010    19/12/2010    DILLUNS    10 - 12    AULA 101 CAT
GRUP PRACTICA 1 06/09/2010    19/12/2010    DIMARTS    10 - 12    LABORATORI 210 DOCENT CAT
GRUP PRACTICA 2 06/09/2010    19/12/2010    DIMARTS    12 - 14    LABORATORI 210 DOCENT CAT
GRUP PRACTICA 3 06/09/2010    19/12/2010    DIMECRES    10 - 12    LABORATORI 210 DOCENT CAT
GRUP PRACTICA 4 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    10 - 12    LABORATORI 210 DOCENT CAT
GRUP PRACTICA 5 06/09/2010    19/12/2010    DIJOUS    10 - 12    LABORATORI 116 DOCENT CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 12/01/2011    DIMECRES    9 - 14    AULA 101
GRUP EXAMEN 1 12/01/2011    DIMECRES    9 - 14    AULA 105


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 PEDRO ANTONIO GARCÍA LÓPEZ
GRUP PRACTICA 1 PEDRO ANTONIO GARCÍA LÓPEZ
GRUP PRACTICA 2 FRANCIS REAL VÁZQUEZ
GRUP PRACTICA 3 FRANCIS REAL VÁZQUEZ
GRUP PRACTICA 4 FRANCIS REAL VÁZQUEZ
GRUP PRACTICA 5 FRANCIS REAL VÁZQUEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.