ASSIGNATURA: TREBALL DE FI DE GRAU II (G.ADE)
CODI: 16914302

(Grup sense horari assignat o amb docència alternativa -veure horari de l'assignatura entre parèntesi-)