ASSIGNATURA: DRET INTERNACIONAL PRIVAT
CODI: 16914137

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (15904139) 25/02/2019    24/05/2019    DIMARTS    11 - 12    AULA 425 CAT
25/02/2019    24/05/2019    DIJOUS    11 - 12    AULA 425 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (15904139) 04/02/2019    22/02/2019    DILLUNS    13 - 15    AULA 425 CAT
04/02/2019    22/02/2019    DIMARTS    9 - 11    AULA 425 CAT
25/02/2019    17/05/2019    DIMARTS    9 - 11    AULA 425 CAT
25/02/2019    17/05/2019    DIJOUS    9 - 11    AULA 425 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (15904137) 04/06/2019    DIMARTS    9 - 12    AULA 501
Grp EXAMEN (15904137) 19/06/2019    DIMECRES    9 - 12    AULA 402


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (15904139) MARIA FONT MAS
Grp CLASSE MAGISTRAL (15904139) MARIA FONT MAS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.