ASSIGNATURA: ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
CODI: 16914132

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (15904136) 24/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    13 - 15    AULA 303 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (15904136) 12/09/2018    05/12/2018    DIMECRES    11 - 13    AULA 303 CAT
12/09/2018    05/12/2018    DIVENDRES    9 - 11    AULA 303 CAT
10/12/2018    14/12/2018    DIVENDRES    9 - 11    AULA 303 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (15904136) 15/01/2019    DIMARTS    12 - 15    AULA 501
Grp EXAMEN (15904136) 31/01/2019    DIJOUS    12 - 15    AULA 401


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (15904136) NÚRIA TORRES ROSELL
Grp CLASSE MAGISTRAL (15904136) MARIA AFRICA CRUZ JIMENEZ
NÚRIA TORRES ROSELL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.