ASSIGNATURA: TÈCNIQUES DE DECISIÓ EMPRESARIAL
CODI: 16914130

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214112) *ADE* 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    10 - 11    AULA A.1.6 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.1.6 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16214112) *ADE,ADE+FiC i ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    19 - 20    AULA A.0.3 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    16 - 18    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214112) *ADE* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    12 - 13    AULA A.0.12 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.12 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16214112) *ADE+FiC i ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    14 - 15    AULA A.0.10 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    13 - 15    AULA A.0.10 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16214112) *ADE* 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    9 - 10    AULA A.1.6 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16214112) *ADE, ADE+FiC i ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    18 - 19    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16214112) *ADE* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    11 - 12    AULA A.0.12 CAS
Grp MAGISTRAL 3M (16214112) *ADE+FiC i ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    13 - 14    AULA A.0.10 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214112). 28/05/2020    DIJOUS    18 - 20   
Grp EXAMEN (16214112). 17/06/2020    DIMECRES    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214112) *ADE* ALBERT FONTS RIBAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16214112) *ADE,ADE+FiC i ADE+DRET* DANIEL MOLL GARCIA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214112) *ADE* ANGELS NIÑEROLA MONTSERRAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16214112) *ADE+FiC i ADE+DRET* ANGELS NIÑEROLA MONTSERRAT
Grp MAGISTRAL 1M (16214112) *ADE* ANA BEATRIZ HERNANDEZ LARA
Grp MAGISTRAL 1T (16214112) *ADE, ADE+FiC i ADE+DRET* DANIEL MOLL GARCIA
Grp MAGISTRAL 2M (16214112) *ADE* ANA BEATRIZ HERNANDEZ LARA
Grp MAGISTRAL 3M (16214112) *ADE+FiC i ADE+DRET* ANA BEATRIZ HERNANDEZ LARA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.