ASSIGNATURA: MACROECONOMIA
CODI: 16914128

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214118). *ADE* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.1.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214118). *ADE* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    11 - 13    AULA A.1.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16214118). *ADE* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    11 - 13    AULA A.1.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16214118). *ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    9 - 11    AULA A.2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16214118) *ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.11 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16214118) *Anglès* *ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.9 ANG
Grp MAGISTRAL 1M (16214118) *ADE* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    9 - 11    AULA A.1.2 CAS
Grp MAGISTRAL 2M (16214118) *ADE* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    9 - 11    AULA A.1.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16214118) *ADE* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    9 - 11    AULA A.1.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16214118) *ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    11 - 13    AULA A.2.3 CAT
Grp MAGISTRAL 5M (16214118) *Anglès* *ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    11 - 13    AULA A.0.9 ANG
Grp MAGISTRAL 6M (16214118) *ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    11 - 13    AULA A.0.11 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214118). 29/05/2019    DIMECRES    18 - 20   
Grp EXAMEN (16214118). 21/06/2019    DIVENDRES    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16214118). *ADE* MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ LEAL
MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16214118). *ADE* MARTIN OLIVA FURES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16214118). *ADE* MARTIN OLIVA FURES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16214118). *ECO* VERÓNICA FERNÁNDEZ GUAL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16214118) *ADE+FiC i ADE+DRET* MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ LEAL
MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16214118) *Anglès* *ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* YULIYA LOVCHA
Grp MAGISTRAL 1M (16214118) *ADE* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp MAGISTRAL 2M (16214118) *ADE* MARTIN OLIVA FURES
Grp MAGISTRAL 3M (16214118) *ADE* MARTIN OLIVA FURES
Grp MAGISTRAL 4M (16214118) *ECO* VERÓNICA FERNÁNDEZ GUAL
BERNAT ROGER FIGUEROLA JIMENEZ
Grp MAGISTRAL 5M (16214118) *Anglès* *ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* YULIYA LOVCHA
Grp MAGISTRAL 6M (16214118) *ADE+FiC i ADE+DRET* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.