ASSIGNATURA: MACROECONOMIA
CODI: 16914128

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16214118). *ADE* 05/02/2018    22/05/2018    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.1.2 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16214118). *ADE* 05/02/2018    22/05/2018    DIMECRES    11 - 13    AULA A.1.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16214118). *ADE* 05/02/2018    22/05/2018    DIJOUS    9 - 11    AULA A.1.4 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M (16214118). *ECO* 05/02/2018    22/05/2018    DIJOUS    9 - 11    AULA A.2.1 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16214118) *Anglès* *ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* 05/02/2018    22/05/2018    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.6 ANG
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6M (16214118) *ADE+FiC i ADE+DRET* 05/02/2018    22/05/2018    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.12 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16214118) *ADE* 05/02/2018    22/05/2018    DIMECRES    9 - 11    AULA A.1.2 CAS
Grp MAGISTRAL 2M (16214118) *ADE* 05/02/2018    22/05/2018    DILLUNS    9 - 11    AULA A.1.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16214118) *ADE* 05/02/2018    22/05/2018    DILLUNS    11 - 13    AULA A.1.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16214118) *ECO* 05/02/2018    22/05/2018    DILLUNS    11 - 13    AULA A.2.1 CAT
Grp MAGISTRAL 5M (16214118) *Anglès* *ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 05/02/2018    22/05/2018    DILLUNS    11 - 13    AULA A.0.6 ANG
Grp MAGISTRAL 6M (16214118) *ADE+FiC i ADE+DRET* 05/02/2018    22/05/2018    DILLUNS    11 - 13    AULA A.0.12 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16214118). 29/05/2018    DIMARTS    18 - 20   
Grp EXAMEN (16214118). 21/06/2018    DIJOUS    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16214118). *ADE* RAFFAELE FIOCCO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16214118). *ADE* MARTIN OLIVA FURES
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16214118). *ADE* MARTIN OLIVA FURES
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M (16214118). *ECO* BERNAT ROGER FIGUEROLA JIMENEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16214118) *Anglès* *ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* RAFFAELE FIOCCO
YITAGESU ZEWDU ZERGAWU -
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 6M (16214118) *ADE+FiC i ADE+DRET* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA
Grp MAGISTRAL 1M (16214118) *ADE* RAFFAELE FIOCCO
Grp MAGISTRAL 2M (16214118) *ADE* MARTIN OLIVA FURES
Grp MAGISTRAL 3M (16214118) *ADE* MARTIN OLIVA FURES
Grp MAGISTRAL 4M (16214118) *ECO* BERNAT ROGER FIGUEROLA JIMENEZ
Grp MAGISTRAL 5M (16214118) *Anglès* *ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* FRANCISCO JAVIER FARRÉ ALBENDEA
RAFFAELE FIOCCO
Grp MAGISTRAL 6M (16214118) *ADE+FiC i ADE+DRET* MARIA JOSÉ PÉREZ LACASTA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.