ASSIGNATURA: DRETS REALS
CODI: 16914121

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 1 (15904124). 16/10/2017    22/12/2017    DIJOUS    11 - 13    AULA 407 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15904124). 12/09/2017    13/10/2017    DIMARTS    9 - 11    AULA 407 CAT
12/09/2017    13/10/2017    DIJOUS    11 - 13    AULA 407 CAT
16/10/2017    22/12/2017    DIMARTS    9 - 11    AULA 407 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (15904124). 09/01/2018    DIMARTS    9 - 12    AULA 504
Grp EXAMEN (15904124). 26/01/2018    DIVENDRES    9 - 12    AULA 504


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES ECTS 1 (15904124). HECTOR SIMON MORENO
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15904124). HECTOR SIMON MORENO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.