ASSIGNATURA: DRET FINANCER
CODI: 16914120

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1 (15214114). 15/10/2018    21/12/2018    DILLUNS    12:00 - 14:00    AULA 401 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2 (15214114). 15/10/2018    21/12/2018    DILLUNS    18:00 - 20:00    AULA 401 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3 (15214114).*DOBLE GRAU RLO/DRET-ADE/DRET* 15/10/2018    21/12/2018    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA 407 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214114) 12/09/2018    11/10/2018    DILLUNS    12:00 - 14:00    AULA 401 CAT
12/09/2018    11/10/2018    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA 401 CAT
15/10/2018    21/12/2018    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA 401 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214114) 12/09/2018    11/10/2018    DILLUNS    18:00 - 20:00    AULA 401 CAT
12/09/2018    11/10/2018    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA 401 CAT
15/10/2018    21/12/2018    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA 401 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (15214114) *DOBLE GRAU RLO/DRET-ADE/DRET* 12/09/2018    11/10/2018    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 407 CAT
12/09/2018    11/10/2018    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA 407 CAT
15/10/2018    21/12/2018    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 407 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (15214114). 15/01/2019    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA 201
Grp EXAMEN (15214114). 15/01/2019    DIMARTS    16:00 - 18:00    AULA 301
Grp EXAMEN (15214114). 01/02/2019    DIVENDRES    15:00 - 18:00    AULA 201
Grp EXAMEN (15214114) *DOBLE GRAU RLO/DRET- ADE/DRET* 11/01/2019    DIVENDRES    9:00 - 12:00    AULA 502
Grp EXAMEN (15214114) *DOBLE GRAU RLO/DRET- ADE/DRET* 28/01/2019    DILLUNS    9:00 - 12:00    AULA 401


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1 (15214114). JOAN PAGÈS GALTÉS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2 (15214114). JOAN PAGÈS GALTÉS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3 (15214114).*DOBLE GRAU RLO/DRET-ADE/DRET* CARLES PEDREÑO LÓPEZ
MARÍA ESTELA RIVAS NIETO
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15214114) XAVIER MILÀ BARNÉS
JOAN PAGÈS GALTÉS
Grp CLASSE MAGISTRAL 2 (15214114) XAVIER MILÀ BARNÉS
PABLO FRANCISCO NAVARRO FERNÁNDEZ
JOAN PAGÈS GALTÉS
Grp CLASSE MAGISTRAL 3 (15214114) *DOBLE GRAU RLO/DRET-ADE/DRET* CARLES PEDREÑO LÓPEZ
MARÍA ESTELA RIVAS NIETO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.