ASSIGNATURA: DRET PENAL. PART GENERAL
CODI: 16914114

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (15904117) 17/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    11 - 13    AULA 407 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (15904117) 03/02/2020    08/05/2020    DIMECRES    13 - 15    AULA 407 CAT
03/02/2020    08/05/2020    DIJOUS    9 - 11    AULA 407 CAT
11/05/2020    15/05/2020    DIJOUS    9 - 11    AULA 407 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (15904117) 27/05/2020    DIMECRES    15 - 18   
Grp EXAMEN (15904117) 18/06/2020    DIJOUS    15 - 18   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (15904117) MARIA AFRICA CRUZ JIMENEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL (15904117) XAVIER CAPILLA MENDIA
NÚRIA TORRES ROSELL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.