ASSIGNATURA: DRET PENAL. PART GENERAL
CODI: 16914114

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (15904117) 25/02/2019    24/05/2019    DILLUNS    11 - 13    AULA 407 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL (15904117) 04/02/2019    10/05/2019    DIMECRES    13 - 15    AULA 407 CAT
04/02/2019    10/05/2019    DIJOUS    9 - 11    AULA 407 CAT
13/05/2019    17/05/2019    DIJOUS    9 - 11    AULA 407 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (15904117) 03/06/2019    DILLUNS    15 - 18    AULA 504
Grp EXAMEN (15904117) 18/06/2019    DIMARTS    15 - 18    AULA 501


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (15904117) MARIA AFRICA CRUZ JIMENEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL (15904117) XAVIER CAPILLA MENDIA
NÚRIA TORRES ROSELL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.