ASSIGNATURA: MICROECONOMIA
CODI: 16914113

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204103). *ADE* 05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    11 - 13    AULA A.1.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204103) *FiC, ADE+FiC, ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    18 - 20    AULA A.0.11 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204103). *ADE* 05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    11 - 13    AULA A.1.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204103). *ADE* 05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.1.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204103). *FiC* 05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.1.5 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204103). *ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 7M (16204103). *ADE+FiC, ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    9 - 11    AULA A.0.12 CAT
Grp SEMINARIS/PROBL 6M (16204103)*anglès**ADE,ECO,FiC,ADE+FiC,ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    9 - 11    AULA MAS VILA ANG
Grp MAGISTRAL 1M (16204103) *ADE* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    9 - 11    AULA A.1.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204103) *FiC, ADE+FiC, ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    16 - 18    AULA A.0.11 CAS
Grp MAGISTRAL 2M (16204103) *ADE* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    9 - 11    AULA A.1.3 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204103) *ADE 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    11 - 13    AULA A.1.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204103) *FiC* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    11 - 13    AULA A.1.5 CAT
Grp MAGISTRAL 5M (16204103) *ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    11 - 13    AULA A.2.3 CAT
Grp MAGISTRAL 6M (16204103)*anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+FiC,ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    11 - 13    AULA MAS VILA ANG
Grp MAGISTRAL 7M (16204103) *ADE+FiC, ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    11 - 13    AULA A.0.12 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204103). 07/01/2019    DILLUNS    18 - 20   
Grp EXAMEN (16204103). 28/01/2019    DILLUNS    18 - 20   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204103). *ADE* MARIA LLOP LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204103) *FiC, ADE+FiC, ADE+DRET* SEBASTIÁN CANO BERLANGA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204103). *ADE* MARIA ANA ROMERO ROSELL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204103). *ADE* MARIA LLOP LLOP
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204103). *FiC* MARTIN OLIVA FURES
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204103). *ECO* CAROLINA MANZANO TOVAR
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 7M (16204103). *ADE+FiC, ADE+DRET* MARIA ANA ROMERO ROSELL
Grp SEMINARIS/PROBL 6M (16204103)*anglès**ADE,ECO,FiC,ADE+FiC,ADE+DRET* JOSÉ MANUEL GIMÉNEZ GÓMEZ
FRANÇESKA TOMORI
Grp MAGISTRAL 1M (16204103) *ADE* MARIA LLOP LLOP
Grp MAGISTRAL 1T (16204103) *FiC, ADE+FiC, ADE+DRET* SEBASTIÁN CANO BERLANGA
Grp MAGISTRAL 2M (16204103) *ADE* MARIA ANA ROMERO ROSELL
Grp MAGISTRAL 3M (16204103) *ADE MARIA LLOP LLOP
Grp MAGISTRAL 4M (16204103) *FiC* MARTIN OLIVA FURES
Grp MAGISTRAL 5M (16204103) *ECO* CAROLINA MANZANO TOVAR
Grp MAGISTRAL 6M (16204103)*anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+FiC,ADE+DRET* JOSÉ MANUEL GIMÉNEZ GÓMEZ
Grp MAGISTRAL 7M (16204103) *ADE+FiC, ADE+DRET* MARIA ANA ROMERO ROSELL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.