ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA II
CODI: 16914107

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16204104) *FiC* 03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    9 - 11    AULA A.1.5 CAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1T (16204104) *FiC, ADE+FiC, ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    16 - 18    AULA A.0.11 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16204104) *ADE+FiC, ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    13 - 15    AULA A.0.5 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204104) *FiC* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    11 - 13    AULA A.1.5 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204104) *FiC, ADE+FiC, ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    18 - 20    AULA A.0.11 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204104) *ADE+FiC, ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    13 - 15    AULA A.0.5 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204104). 05/06/2020    DIVENDRES    12 - 14   
Grp EXAMEN (16204104). 22/06/2020    DILLUNS    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16204104) *FiC* TERESA CORBELLA DOMÈNECH
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1T (16204104) *FiC, ADE+FiC, ADE+DRET* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16204104) *ADE+FiC, ADE+DRET* TERESA CORBELLA DOMÈNECH
Grp MAGISTRAL 1M (16204104) *FiC* TERESA CORBELLA DOMÈNECH
ADRIAN PASTOR MATEO
Grp MAGISTRAL 1T (16204104) *FiC, ADE+FiC, ADE+DRET* TERESA CORBELLA DOMÈNECH
Grp MAGISTRAL 2M (16204104) *ADE+FiC, ADE+DRET* TERESA CORBELLA DOMÈNECH


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.