ASSIGNATURA: DRETS FONAMENTALS
CODI: 16914106

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (15904107). 01/02/2016    28/03/2016    DIMECRES    13 - 14    AULA 507 CAT
01/02/2016    28/03/2016    DIMECRES    14 - 15    CAT
29/03/2016    15/05/2016    DIMECRES    13 - 14    AULA 507 CAT
16/05/2016    22/05/2016    DILLUNS    14 - 15    AULA 507 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15904107). 01/02/2016    28/02/2016    DIMECRES    11 - 13    AULA 507 CAT
01/02/2016    28/02/2016    DIMECRES    14 - 15    AULA 507 CAT
29/02/2016    22/05/2016    DIMECRES    11 - 13    AULA 507 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (15904107). 26/05/2016    DIJOUS    9 - 12    AULA 501
Grp EXAMEN 1 (15904107). 17/06/2016    DIVENDRES    9 - 12    AULA 403


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (15904107). LAURA ROMAN MARTIN
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (15904107). LAURA ROMAN MARTIN


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.