ASSIGNATURA: PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
CODI: 16914019

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204006).*FiC, ADE, ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    9:00 - 11:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204006).*FiC, ADE, ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAS
03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204006).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA A.0.2 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    18:00 - 20:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204006).*FiC, ADE, ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204006).*Anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.11 ANG
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204006).*ADE+FiC* 03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204006).*ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.0.8 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIJOUS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAT
Grp SEMIN./PROBL.1T(16204006).*FiC,ADE,ECO,ADE+FiC,ADE+DRET i ADE+TDAWIN* 03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    18:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAS
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    18:00 - 20:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAS
Grp MAGISTRAL 1M (16204006) *FiC, ADE i ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204006) *FiC,ADE,ECO,ADE+FiC,ADE+DRET,ADE+TDAWIM* 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    16:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAS
Grp MAGISTRAL 2M (16204006) *FiC, ADE i ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAS
Grp MAGISTRAL 2T (16204006) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    16:00 - 18:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204006) *FiC, ADE i ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204006) *Anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.11 ANG
Grp MAGISTRAL 5M (16204006) *ADE+FiC* 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 6M (16204006) *ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.8 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204006). 02/06/2020    DIMARTS    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16204006). 19/06/2020    DIVENDRES    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204006).*FiC, ADE, ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204006).*FiC, ADE, ECO* YULIYA LOVCHA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204006).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* JUDIT ALBIOL SÁNCHEZ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204006).*FiC, ADE, ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204006).*Anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* YULIYA LOVCHA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204006).*ADE+FiC* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204006).*ADE+DRET* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp SEMIN./PROBL.1T(16204006).*FiC,ADE,ECO,ADE+FiC,ADE+DRET i ADE+TDAWIN* DAVID UCEDA TARAMONA
Grp MAGISTRAL 1M (16204006) *FiC, ADE i ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp MAGISTRAL 1T (16204006) *FiC,ADE,ECO,ADE+FiC,ADE+DRET,ADE+TDAWIM* DAVID UCEDA TARAMONA
Grp MAGISTRAL 2M (16204006) *FiC, ADE i ECO* YULIYA LOVCHA
Grp MAGISTRAL 2T (16204006) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp MAGISTRAL 3M (16204006) *FiC, ADE i ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp MAGISTRAL 4M (16204006) *Anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* YULIYA LOVCHA
Grp MAGISTRAL 5M (16204006) *ADE+FiC* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp MAGISTRAL 6M (16204006) *ADE+DRET* MÓNICA MARTÍN BOFARULL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.