ASSIGNATURA: PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
CODI: 16914019

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204006).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    9:00 - 11:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204006).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    18:00 - 20:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204006).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204006).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    16:00 - 18:00    AULA A.0.2 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    16:00 - 18:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204006).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204006).*anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.5 ANG
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 ANG
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204006).*ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204006).*ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.0.8 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    11:00 - 13:00    LAB. INFORMÀTICA I-0.1/A. INF. USUARIS CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204006) *FiC, ADE i ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204006) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    16:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204006) *FiC, ADE i ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204006) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    18:00 - 20:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204006) *FiC, ADE i ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAT
Grp MAGISTRAL 4M (16204006) *anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.5 ANG
Grp MAGISTRAL 5M (16204006) *ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 6M (16204006) *ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.8 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204006). 28/05/2019    DIMARTS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN (16204006). 18/06/2019    DIMARTS    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204006).*FiC, ADE, ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204006).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* JUDIT ALBIOL SÁNCHEZ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204006).*FiC, ADE, ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204006).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204006).*FiC, ADE, ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204006).*anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* YULIYA LOVCHA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204006).*ADE+FiC* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204006).*ADE+DRET* YULIYA LOVCHA
Grp MAGISTRAL 1M (16204006) *FiC, ADE i ECO* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp MAGISTRAL 1T (16204006) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp MAGISTRAL 2M (16204006) *FiC, ADE i ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp MAGISTRAL 2T (16204006) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp MAGISTRAL 3M (16204006) *FiC, ADE i ECO* MARIA VICTÒRIA SOLDEVILA LAFON
Grp MAGISTRAL 4M (16204006) *anglès* *FiC, ADE, ECO i ADE+FiC* YULIYA LOVCHA
Grp MAGISTRAL 5M (16204006) *ADE+FiC* MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp MAGISTRAL 6M (16204006) *ADE+DRET* YULIYA LOVCHA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.