ASSIGNATURA: PRINCIPIS D'ECONOMIA APLICADA
CODI: 16914019

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARI/PROBLEMES 1UM (16914019). 06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.8 CAT
06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    9 - 11    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1 CAT
Grp MAGISTRAL 1UM (16914019). 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    11 - 13    AULA A.0.8 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16914019). 02/06/2017    DIVENDRES    12 - 14   
Grp EXAMEN (16914019). 22/06/2017    DIJOUS    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARI/PROBLEMES 1UM (16914019). MÓNICA MARTÍN BOFARULL
Grp MAGISTRAL 1UM (16914019). MÓNICA MARTÍN BOFARULL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.