ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA MACROECONOMIA
CODI: 16914017

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204005).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    12 - 13    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204005).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    17 - 18    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204005).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    10 - 11    AULA A.0.3 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    11 - 13    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204005) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    19 - 20    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204005).*FiC, ADE, ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    12 - 13    AULA A.0.4 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M(16204005)*anglès* *FiC,ADE,ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    12 - 13    AULA A.0.5 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204005)*ADE+DRET i ADE+FiC* 04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    10 - 11    AULA A.0.1 CAS
Grp MAGISTRAL 1M (16204005) *FiC, ADE i ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    9 - 11    AULA A.0.2 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    11 - 12    AULA A.0.2 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204005) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    18 - 20    AULA A.0.1 CAT
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    16 - 17    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204005) *FiC, ADE i ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DILLUNS    9 - 10    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204005) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIMECRES    16 - 18    AULA A.0.2 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIVENDRES    18 - 19    AULA A.0.2 CAS
Grp MAGISTRAL 3M (16204005) *FiC, ADE i ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    9 - 11    AULA A.0.4 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    11 - 12    AULA A.0.4 CAS
Grp MAGISTRAL 4M (16204005)*anglès* *FiC,ADE,ECO* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    9 - 11    AULA A.0.5 ANG
04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    11 - 12    AULA A.0.5 ANG
Grp MAGISTRAL 5M (16204005)*ADE+FiC i ADE+DRET* 04/02/2019    22/05/2019    DIMARTS    11 - 13    AULA A.0.1 CAS
04/02/2019    22/05/2019    DIJOUS    9 - 10    AULA A.0.1 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204005). 03/06/2019    DILLUNS    12 - 14   
Grp EXAMEN (16204005). 21/06/2019    DIVENDRES    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204005).*FiC, ADE, ECO* SABINE CHARLOTTE M FLAMAND
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204005).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* ALBERT PASCUAL LORENTE
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204005).*FiC, ADE, ECO* AGUSTÍ SEGARRA BLASCO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204005) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* DAVID UCEDA TARAMONA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204005).*FiC, ADE, ECO* SABINE CHARLOTTE M FLAMAND
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M(16204005)*anglès* *FiC,ADE,ECO* ANTONIO QUESADA ARANA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204005)*ADE+DRET i ADE+FiC* SABINE CHARLOTTE M FLAMAND
Grp MAGISTRAL 1M (16204005) *FiC, ADE i ECO* SABINE CHARLOTTE M FLAMAND
Grp MAGISTRAL 1T (16204005) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* ALBERT PASCUAL LORENTE
Grp MAGISTRAL 2M (16204005) *FiC, ADE i ECO* BERNAT ROGER FIGUEROLA JIMENEZ
AGUSTÍ SEGARRA BLASCO
Grp MAGISTRAL 2T (16204005) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* DAVID UCEDA TARAMONA
Grp MAGISTRAL 3M (16204005) *FiC, ADE i ECO* SABINE CHARLOTTE M FLAMAND
Grp MAGISTRAL 4M (16204005)*anglès* *FiC,ADE,ECO* ANTONIO QUESADA ARANA
Grp MAGISTRAL 5M (16204005)*ADE+FiC i ADE+DRET* SABINE CHARLOTTE M FLAMAND


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.