ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA I
CODI: 16914014

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    10 - 11    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204007).*FiC, ADE, ECO, ADE+FIC, ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    17 - 18    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    10 - 11    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204007).*FiC, ADE, ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    17 - 18    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    10 - 11    AULA A.0.4 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204007).*FiC, ADE, ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    10 - 11    AULA A.0.5 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204007).*ADE+FiC* 05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    10 - 11    AULA A.0.1 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204007).*ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    12 - 13    AULA A.0.8 CAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    11 - 13    AULA A.0.2 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1T (16204007).*FiC, ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    18 - 20    AULA A.0.1 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    18 - 20    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    11 - 13    AULA A.0.3 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2T (16204007).*FiC, ADE i ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    18 - 20    AULA A.0.2 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    18 - 20    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    11 - 13    AULA A.0.4 CAS
05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.3 CAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4M (16204007).*FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    11 - 13    AULA A.0.5 CAT
05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5M (16204007).*ADE+FiC* 05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    11 - 13    AULA A.0.1 CAS
05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    11 - 13    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAS
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6M (16204007).*ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    9 - 11    AULA A.0.8 CAS
05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    9 - 11    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2 CAS
Grp MAGISTRAL 1M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIVENDRES    9 - 10    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 1T (16204007) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DILLUNS    16 - 17    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    9 - 10    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204007) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    16 - 17    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    9 - 10    AULA A.0.4 CAS
Grp MAGISTRAL 4M (16204007) *FiC, ADE i ECO* 05/09/2018    21/12/2018    DIJOUS    9 - 10    AULA A.0.5 CAT
Grp MAGISTRAL 5M (16204007) *ADE+FiC* 05/09/2018    21/12/2018    DIMECRES    9 - 10    AULA A.0.1 CAS
Grp MAGISTRAL 6M (16204007) *ADE+DRET* 05/09/2018    21/12/2018    DIMARTS    11 - 12    AULA A.0.8 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204007). 14/01/2019    DILLUNS    12 - 14   
Grp EXAMEN (16204007). 01/02/2019    DIVENDRES    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204007).*FiC, ADE, ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204007).*FiC, ADE, ECO, ADE+FIC, ADE+DRET* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204007).*FiC, ADE, ECO* ALEJANDRO PEREZ LABORDA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204007).*FiC, ADE, ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204007).*FiC, ADE, ECO* ADRIAN PASTOR MATEO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 4M (16204007).*FiC, ADE, ECO* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204007).*ADE+FiC* ADRIAN PASTOR MATEO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 6M (16204007).*ADE+DRET* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1M (16204007).*FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1T (16204007).*FiC, ADE,ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* ALEJANDRO PEREZ LABORDA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2T (16204007).*FiC, ADE i ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* JOAN MASIP VIÑES
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 3M (16204007).*FiC, ADE i ECO* ADRIAN PASTOR MATEO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 4M (16204007).*FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 5M (16204007).*ADE+FiC* ADRIAN PASTOR MATEO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 6M (16204007).*ADE+DRET* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
Grp MAGISTRAL 1M (16204007) *FiC, ADE i ECO* JOSE MARIA ALLEPÚS QUEROL
Grp MAGISTRAL 1T (16204007) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp MAGISTRAL 2M (16204007) *FiC, ADE i ECO* ALEJANDRO PEREZ LABORDA
Grp MAGISTRAL 2T (16204007) *FiC, ADE i ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp MAGISTRAL 3M (16204007) *FiC, ADE i ECO* ADRIAN PASTOR MATEO
Grp MAGISTRAL 4M (16204007) *FiC, ADE i ECO* MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
Grp MAGISTRAL 5M (16204007) *ADE+FiC* ADRIAN PASTOR MATEO
Grp MAGISTRAL 6M (16204007) *ADE+DRET* OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.