ASSIGNATURA: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
CODI: 16914013

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINA./PROBL.1T(16204003)*FiC,ADE,ECO,ADE+FiC,ADE+DRET i ADE+TDAWIN* 03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    17:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204003).*FiC, ADE, ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204003).*FiC, ADE, ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204003).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    19:00 - 20:00    AULA A.0.2 CAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204003).*FiC, ADE, ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAS
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204003)*ADE+FiC i ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEM 4M(16204003)*Anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.11 ANG
Grp MAGISTRAL 1M (16204003) *FiC, ADE i ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAS
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.2 CAS
Grp MAGISTRAL 1T(16204003)*FiC,ADE,ECO,ADE+FiC,ADE+DRET,ADE+TDAWIM* 03/02/2020    22/05/2020    DIMARTS    18:00 - 20:00    AULA A.0.1 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    16:00 - 17:00    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204003) *FiC, ADE i ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.3 CAT
Grp MAGISTRAL 2T (16204003) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    16:00 - 18:00    AULA A.0.2 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIVENDRES    18:00 - 19:00    AULA A.0.2 CAT
Grp MAGISTRAL 3M (16204003) *FiC, ADE i ECO* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.4 CAS
03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.4 CAS
Grp MAGISTRAL 4M (16204003)*Anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.11 ANG
03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.11 ANG
Grp MAGISTRAL 5M (16204003) *ADE+FiC i ADE+DRET* 03/02/2020    22/05/2020    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.1 CAT
03/02/2020    22/05/2020    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.1 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204003). 03/06/2020    DIMECRES    18:00 - 20:00   
Grp EXAMEN (16204003). 22/06/2020    DILLUNS    18:00 - 20:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINA./PROBL.1T(16204003)*FiC,ADE,ECO,ADE+FiC,ADE+DRET i ADE+TDAWIN* FERRAN FIGUERAS GALLISA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204003).*FiC, ADE, ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2M (16204003).*FiC, ADE, ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
IVAN UTGÉ HERNÁNDEZ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 2T (16204003).*FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* GERARD VALLDUVÍ BOTET
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 3M (16204003).*FiC, ADE, ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 5M (16204003)*ADE+FiC i ADE+DRET* ALBERT FONTS RIBAS
IVAN UTGÉ HERNÁNDEZ
Grp SEMINARIS/PROBLEM 4M(16204003)*Anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* TAHEREH MAGHSOUDI
JUAN ANDRES MONTERO VILELA
Grp MAGISTRAL 1M (16204003) *FiC, ADE i ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp MAGISTRAL 1T(16204003)*FiC,ADE,ECO,ADE+FiC,ADE+DRET,ADE+TDAWIM* FERRAN FIGUERAS GALLISA
Grp MAGISTRAL 2M (16204003) *FiC, ADE i ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
IVAN UTGÉ HERNÁNDEZ
Grp MAGISTRAL 2T (16204003) *FiC, ADE, ECO, ADE+FiC i ADE+DRET* GERARD VALLDUVÍ BOTET
Grp MAGISTRAL 3M (16204003) *FiC, ADE i ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp MAGISTRAL 4M (16204003)*Anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* TAHEREH MAGHSOUDI
JUAN ANDRES MONTERO VILELA
Grp MAGISTRAL 5M (16204003) *ADE+FiC i ADE+DRET* ALBERT FONTS RIBAS
IVAN UTGÉ HERNÁNDEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.