ASSIGNATURA: ORGANITZACIÓ D'EMPRESES
CODI: 16914013

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204003).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    10 - 11    AULA A.0.3 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204003).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    20 - 21    AULA A.0.1 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204003).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    12 - 13    AULA A.0.4 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204003).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    18 - 19    AULA A.0.3 CAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204003).*FiC, ADE, ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    12 - 13    AULA A.1.2 CAS
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M(16204003)anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    12 - 13    AULA A.2.2 ANG
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16204003)*ADE+FIC i ADE+DRET* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    12 - 13    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 1M (16204003) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    11 - 13    AULA A.0.3 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    9 - 10    AULA A.0.3 CAS
Grp MAGISTRAL 1T (16204003) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    17 - 19    AULA A.0.1 CAT
06/02/2017    23/05/2017    DIJOUS    19 - 20    AULA A.0.1 CAT
Grp MAGISTRAL 2M (16204003) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    9 - 11    AULA A.0.4 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    11 - 12    AULA A.0.4 CAS
Grp MAGISTRAL 2T (16204003) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DIMARTS    19 - 21    AULA A.0.3 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIVENDRES    17 - 18    AULA A.0.3 CAS
Grp MAGISTRAL 3M (16204003) *FiC, ADE i ECO* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    9 - 11    AULA A.1.2 CAS
06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    11 - 12    AULA A.1.2 CAS
Grp MAGISTRAL 4M (16204003) )*anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    9 - 11    AULA A.2.2 ANG
06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    11 - 12    AULA A.2.2 ANG
Grp MAGISTRAL 5M (16204003) *ADE+FIC i ADE+DRET* 06/02/2017    23/05/2017    DILLUNS    9 - 11    AULA A.0.1 CAT
06/02/2017    23/05/2017    DIMECRES    11 - 12    AULA A.0.1 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (16204003). 31/05/2017    DIMECRES    12 - 14   
Grp EXAMEN 1 (16204003). 21/06/2017    DIMECRES    12 - 14   


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1M (16204003).*FiC, ADE, ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1T (16204003).*FiC, ADE, ECO* GERARD VALLDUVÍ BOTET
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2M (16204003).*FiC, ADE, ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 2T (16204003).*FiC, ADE, ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 3M (16204003).*FiC, ADE, ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 4M(16204003)anglès**FiC,ADE,ECO,ADE+DRET i ADE+FiC* INMACULADA VAZQUEZ LABELLA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 5M (16204003)*ADE+FIC i ADE+DRET* JOAN CARLES VIRGILI FONT
Grp MAGISTRAL 1M (16204003) *FiC, ADE i ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp MAGISTRAL 1T (16204003) *FiC, ADE i ECO* GERARD VALLDUVÍ BOTET
Grp MAGISTRAL 2M (16204003) *FiC, ADE i ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp MAGISTRAL 2T (16204003) *FiC, ADE i ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp MAGISTRAL 3M (16204003) *FiC, ADE i ECO* MA. BELÉN LÓPEZ PANISELLO
Grp MAGISTRAL 4M (16204003) )*anglès* *FiC,ADE,ECO,ADE+FiC i ADE+DRET* INMACULADA VAZQUEZ LABELLA
Grp MAGISTRAL 5M (16204003) *ADE+FIC i ADE+DRET* JOAN CARLES VIRGILI FONT


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.